ARGANDE

arGanDe ürünleri GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığı ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (Sida) finansmanıyla yürütülen “GAP Bölgesinde Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler Projesi” kapsamında proje yararlanıcısı kadınlar tarafından Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde üretilmiştir.

ArGanDe products are produced by Southeastern Anatolian women under the framework of “Innovations for Women’s Empowerment in the GAP Region Project” with the partnership of GAP Regional Development Administration and United Nations Development Programme (UNDP) with financial support from the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida).

×
Sign Up
×