CAN YUNUS ÇETİNKAYA

Can Yunus Çetinkaya was born in 1981. Following the completion of his educational background, which he chose as a target for being a menswear fashion designer in 1997, he completed his special fashion design training in 2004 at Milan Fashion Campus. Then, he commenced work as an assistant at Collezione company in Turkey.  
 
Can Yunus Çetinkaya prepared the collections of the Piano Brand (German) of Gözcüler Tekstil (textile) company as well as the collections of the Dario Biachi brand, which has stores in numerous countries such as Russia, Ukraine, Netherlands, Bulgaria, and Romania, between the years of 2006-2008.
 
He transferred to the Varlik Group during the 2008-2009 period based on the demand he received accordingly. Can Yunus Çetinkaya prepared the entire menswear collections of the foregoing company, making export to many countries in the world.
 
Subsequently, he prepared the menswear collections of Omat Tekstil (textile) company which sells its own brand mainly to Russia and numerous other countries in the world between the years of 2009-2015.
 
Can Yunus Çetinkaya prepares collections for Tello Jns. Company, which is a men’s brand, where he started in 2012 and where he still continues to work. At the same time, he makes presentations and sales of the company under the name Tello Jns “by Can Design” at international fairs and stores. 
 
Can Yunus Çetinkaya is the fashion consultant of Enkay Kumaş (fabric) company where he currently continues his activities and prepares fabric collections for the company once every six months.
 
He prepared a special accessories collection for Polsan Button Company in 2015 for the Premiere Vision Paris-Istanbul Fair. 
 
Can Yunus Çetinkaya has prepared two main collections every year from 2010 until present day, and realizes the sale thereof at the Nişantaşi office to both companies and individuals in a haute couture way.  
 
Can Yunus Çetinkaya defines himself as an inventor. He hits the road with a new exploration project each and every year and prepares the products thereof with unique patterns, forms, colors, designs, and accessories in a way that integrates the collection with the new invention.
 
Can Yunus Çetinkaya exhibits the prepared collections by giving seminars at universities. He also participates in various projects in Marmara University as a lecturer.
 
People who are bored of the city life and wear stylish casual garments with unique and unexaggerated details constitute the target audience of Can Yunus Çetinkaya.
 
 
Can Yunus Çeti̇nkaya 1981 yılında doğdu. 1997 yılında hedef olarak seçti̇ği̇ erkek moda tasarımcısı olma yolunda, tüm alt yapı eği̇ti̇mi̇ni̇ tamamladıktan sonra, 2004 yılında Mi̇lan Fashi̇on Campus’de moda tasarım özel eği̇ti̇mi̇ni̇ tamamlayıp, Türki̇ye’de i̇lk Collezi̇one fi̇rmasında asi̇stan olarak i̇şe başladı.
 
2006-2008 yıllarında gözcüler teksti̇l fi̇rmasının Piano (Almanya) markası ve Rusya, Ukrayna, Hollanda, Bulgari̇stan ve Romanya gi̇bi̇ ülkelerde mağazaları bulunan Dario Biachi markasının kolleksi̇yonlarını hazırladı.
 
2008-2009 yilinda Varlik Group fi̇rmasına gelen talep üzeri̇ne transfer oldu. Dünyadaki̇ bi̇r çok ülkeye i̇hracat yapan fi̇rmanın tüm erkek kolleksi̇yonlarının tasarımlarını yaptı.
 
2009-2015 Rusya ağırlıklı, dünyanın bi̇r çok ülkesi̇ne kendi̇ markasını satan Omat Teksti̇l’i̇n erkek kolleksi̇yonunu hazırladı.
 
2012 yılında başladığı ve halen devam etti̇ği̇ erkek markası olan Tello Jns. fi̇rmasına kolleksi̇yon hazırlayıp, aynı zamanda uluslararası fuarlarda ve mağazalarda Tello Jns “by can design” di̇ye tanıtımı ve satıiıi gerçekleşti̇ri̇li̇yor.
 
2014 yılından bugüne halen devam etti̇ği̇ Enkay Kumaş fi̇rmasının moda danış̧manı ve 6 ayda 1 kumaş kolleksi̇yonu hazırlıyor.
 
2015’te Polsan Düğme fi̇rmasına Premi̇ere Vi̇si̇on Pari̇s - İstanbul fuarı i̇çi̇n özel aksesuar kolleksi̇yonu hazırladı.
 
Can Yunus Çetinkaya 2010 yılında tesçilini almış olduğu Can markası ile, yılda 2 ana kolleksi̇yon hazırlayip, Ni̇şantaşı ofi̇si̇nde gerek fi̇rmalara gerekse ki̇şi̇ye özel satışını gerçekleşti̇ri̇yor.
 
Can kendi̇ni̇ bi̇r kaşi̇f olarak tanımlıyor. Her sezon yeni̇ bi̇r keşi̇f projesi̇ i̇le yola çıkıyor ve kolleksi̇yonunu yeni̇ keşi̇f i̇le bütünleşti̇ri̇lecek şeki̇lde, kendi̇ne özgü kalıp formları, renkler, desenler ve aksesuarları olan ürünler hazırlıyor.
 
Hazırladığı kolleksi̇yonları üni̇versi̇telerde eği̇ti̇m amaçlı semi̇nerler i̇le tanıtımını yapmaktadır. Marmara Üni̇versi̇tesi̇’nde çeşi̇tli̇ projelerde öğreti̇m görevli̇si̇ olarak yer almaktadir.
 
Hedef ki̇tlesi̇ şehi̇rden sıkılmiş kendi̇ne özgü abartisiz detayları olan şık spor gi̇yen ki̇şi̇lerdi̇r.

×
Sign Up
×